Jizerské hory

... všechno co jste chtěli vědět o Jizerkách, ale báli jste se zeptat

Úvod Mapa WWW odkazy Anketa Vrcholová knížka

Technická data

Řez přehradou

Řez přehradou s popisem
  1. Těleso hráze vyplněné hutněnou zeminou.
  2. Šoupátková věž (technicky: manipulační vež základnové výpusti). Z tohoto místa se ovládalo první šoupě výpustního potrubí. V okamžiku katastrofy bylo naplno otevřeno.
  3. Šoupátková komora. Toto šoupě bylo před katastrofou zčásti otevřeno a zajišťovalo regulérní výtok z přehrady. Po zpozorování průsaku se ho již naplno otevřít nepodařilo.
  4. Výpustní štola s uloženým ocelovým potrubím.

Pozn.: Schéma pochází z knihy "Přehrady povodí Labe". Ústí ocelového potrubí se ve skutečnosti nachází za vodotěsnou přepážkou, která je na schématu ve výputní štole pouze slabě naznačena.

Charakteristiky přehrady
zahájení stavby 17.10.1912
datum kolaudace 18.11.1915
datum protržení 18.9.1916
délka hráze v koruně172,8 m
šířka hráze v koruně 5,2 m
šířka hráze v základu 54 m
objem nádrže 400 000 m3
objem vody při protržení 260 000 m3
kóta koruny hráze 820,50 m n. m.
kóta dna nádrže 806,34 m n. m.
kóta maximální hladiny 818,90 m n. m.
kóta hrany přelivu u štoly 818,20 m n. m.
kóta hrany bočního přelivu 818,60 m n. m.
náklady na stavbu 484 000 korun

Obecný popis

Přehrada na Bílé Desné byla projektována jako sypaná zemní hráz, neboť rostlá skála na které by se dala postavit gravitační hráz (tzv. typ Intze) byla příliš hluboko. Při budování byla zemina v tělese hráze vždy po navršení 40 cm zhutňována válcováním. Výpustní štola s šoupátkovou věží byla opatřena proti sedání uložením na betonový rošt. Výpustní potrubí ve štole má průměr 80 cm a bylo na jednom konci uzavíratelné ze šoupátkové věže a na druhém konci ze šoupátkové komory na vzdušné straně hráze.

Příčiny protržení

Příčinou protržení hráze na Bílé Desné bylo nerovnoměrné sedání tělesa hráze a výpustní štoly s šoupátkovou věží. Štola byla chybně uložena na pilotovém roštu, a tak vlastně vůbec nesedala, narozdíl od masy zeminy v tělese hráze. Došlo tak k postupnému "rozlomení" hráze právě nad výpustní štolou. Pravděpodobně kolem šoupátkové věže začala voda rozrušovat těleso hráze. Chybný byl tedy již samotný projekt a také technologie výstavby: zemina tělesa hráze měla být hutněna dokonaleji, po menších vrstvách. Ukazalo se též, že sklon hráze byl příliš strmý a těsnění pláště nedostatečné. Výpočty též prokázaly, že projektovaná kapacita přepadů byla nedostatečná a už padesátiletá voda by se přelila přes korunu hráze! Katastrofa na Bílé Desné nadlouho ovlivnila vývoj sypaných zemních hrází v celé Evropě.


Diskuze

< zobrazit: info, témata, nadpisy, vše | přidat >
Len tak ďalej!
07.02.2006 14:32 vložil Ján Kotman
Ďakujem vám za zaujímavé čítanie o priehrade - jednoduchá stránka, dobre fungujúca. Paráda! Len tak ďalej! Ján Kotman
paráda
15.02.2006 13:04 vložil Jirka Kaisner
tento styl informací je opravdu vynikající,
sobě i ostatním přeji co nejvíce času autorům
stránek pro další rozšiřování informací o jizerských horách
díky, díky!
Opravdu dobré
04.06.2006 12:27 vložil Luděk Čech
musím se přidat ke chvále, takto mají vypadat stránky na webu. Jen houšť!
Poklona
03.08.2006 19:28 vložil tonduliček
Pánové, skutečně lze jenom chválit, máte to moc hezké, pečlivé a výstižné!

www.jizerky.eu


Aktuálně


Nejžádanější


Statistiky