Jizerské hory

... všechno co jste chtěli vědět o Jizerkách, ale báli jste se zeptat

Úvod > Osada Jizerka > Historie osady Jizerka
Úvod Mapa WWW odkazy Anketa Vrcholová knížka

Historie osady Jizerka

datum popis události
15. století Po horách chodí italští prospektoři a hledají drahé kameny. Je po nich pojmenován Vlašský hřeben na kterém pramení Safírový potůček. Na Jizerce jsou později nalézány safíry, rubíny, vzácně smaragdy a další drahokamy, které toto naleziště proslaví po celé Evropě.
1539 První písemná zmínka o Jizerce v registru pražského archivu. Jizerka se zde zmiňuje ve sporu o průběh hranice mezi dvěma panstvími: českého navarovského (tehdy drženého Zikmundem Smiřickým) a německého frýdlantského (drženého Jáchymem Bibrsteinem). Již před tímto rokem měli navarovští poddaní pod Bukovcem postavené boudy (hledali zde také drahé kameny?). Ty však Bibrsteinovi lidé právě v roce 1539 vypálili (kvůli nalezišti drahokamů?), čímž vznikl tento spor.
1542 Byl vynesen rozsudek ve sporu započatém v roce 1539. Soud dal zapravdu Zikmundu Smiřickému. Ten prohlašoval za hranici mezi panstvími přirozené rozvodí mezi Severním a Baltským mořem (od Smrku), zatímco Bibrstein uváděl hranici od soutoku Jizerky s Jizerou, přes Bukovec, Zelený vrch až po dnešní Královku od které již spory o průběh hranice nebyly.
1546 Bratři Bibrsteina obnovili územní spor s neznámým výsledkem.
1578 Noví držitelé frýdlantského panství, pánové z Rederu, opět otevřeli pohraniční spor. Na Jizerce nejsou v tu dobu žádná stavení (boudy vypálené v roce 1539 asi nebyly obnoveny).
1585 Lidé pánů z Rederu rozmetali na Jizerce důl na drahé kameny.
1588 Smiřičtí žádají po pánech z Rederu vysvětlení události na Jizerce z roku 1585. Ti však o ničem nevědí a pokud se tam něco stalo, pak to prý bylo na jejich, tedy na frýdlantských gruntech.
1591 14.12. Císař Rudolf II potvrdil smlouvu mezi Zikmundem Smiřickým (vnukem Zikmunda z roku 1539) a Melicharem Rederem o sporném území. Smiřičtí se vzdali tohoto území a Rederové jim za to vyplatili odstupné.
1607 Na Jizerku zavítal císařský prospektor Jan Jindřich Koberscheit a seznamuje se s nalezištěm safírů.
1609 Katřina Rederová údajně povoluje italským hledačům hledat na Jizerce drahokamy.
1644 Opět se objevil nevelký spor o průběh hranice mezi panstvími, ale hranice zůstala nezměněna.
1699 Kryštof Schönwald staví o samotě dům za Středním jizerskohorským hřebenem, později známým jako Hojerův dům.
1733 Na Jizerce je postaven pátý dům.
1769 Včetně Hojerova domu je na Jizerce 7 domů.
1815 V tomto roce zavítal na Jizerku hrabě Wilhelm Clam-Gallas.
1828 Sklář Riedl žádá majitele frýdlantského panství (Clamm-Gallase) o povolení k založení sklářské huti. Začíná se psát sklářská historie Jizerky. Riedl staví kamennou pyramidu na počest uzavření smlouvy a věnuje ji nedávno zemřelému (1822) synu majitele panství hraběti Vilému Clamm-Gallasovi. Úředně se Jizerka na chvíli jmenuje Vilémova výšina.
1829 Sklářská huť se třemi pecemi začíná vyrábět.
1834 Na Jizerce je v tomto roce 21 domů.
1866 Riedl staví druhou, tzv. novou huť.
1884 Jizerka má 42 stavení včetně pily, pekárny a panského domu majitele sklárny.
1880 V huti pracuje na 30 sklářů.
1911 Je ukončena výroba skla v nové huti.
1956 Ukončení výuky v budově školy, dnes Muzeu Jizerských hor.

Diskuze

1 příspěvek, poslední 29.4.2011 23:31
< zobrazit: info, témata, nadpisy, vše | přidat >